De evolutie van afstandsbedieningen, met name LG’s Magic Remote, markeert een opmerkelijke vooruitgang in de tv-bedieningstechnologie. Door een infraroodzender en Bluetooth te combineren, biedt het veelzijdige bedieningsopties. Een essentieel kenmerk van de afstandsbediening is de ‘horoscoop’-technologie, die ruimtelijke tracking gebruikt om de aanwijzer op het scherm te besturen. Eenmaal gekoppeld met de tv, gebruikt hij voornamelijk Bluetooth om opdrachten te verzenden, waardoor het minder nodig is om de afstandsbediening rechtstreeks op de tv te richten, hoewel het infraroodsignaal nog steeds wordt gebruikt om de tv in te schakelen. In 2021 werd de Magic Remote opnieuw ontworpen en veranderde de functie van de knoppen enigszins. In 2021-2023 vervullen de knoppen op de Magic Remote meerdere functies, afhankelijk van wanneer ze worden ingedrukt, waardoor de efficiëntie toeneemt en de bruikbaarheid behouden blijft.

Knoppen op de afstandsbediening van LG TV uitgelegd

Deze afstandsbedieningen, namelijk de modellen AN-MR21, AN-MR22 en AN-MR23, hebben een gestructureerde lay-out die is ontworpen voor intuïtieve bediening van de tv:

 1. Verlichte aan/uit-knop: Deze knop bevindt zich aan de bovenkant en heeft een rode achtergrondverlichting. Wanneer u hierop drukt, bevestigt de achtergrondverlichting de bedieningsstatus van de afstandsbediening.
 2. Middenmodule: Deze module bevindt zich in het midden van de afstandsbediening en speelt een cruciale rol bij de navigatie. Het bevat een controlecirkel met richtingstoetsen (omhoog, omlaag, links, rechts) en een middenwiel. Het wiel maakt een snelle aanwijzerbeweging of verticaal scrollen van het scherm mogelijk, terwijl de drukfunctie de selectie bevestigt.
 3. Cijferknoppen (0-9): Deze knoppen maken kanaalnavigatie mogelijk en kunnen worden geprogrammeerd voor toegang tot specifieke opdrachten voor snelle toegang.
 4. Snelle toegang tot streamingdiensten: Deze knoppen bieden directe toegang. De lijst met streamingdiensten varieert afhankelijk van de regio waarin de tv wordt verkocht.
 5. Spraakassistent-knoppen: dit zijn speciale knoppen voor het activeren van stemassistenten, waardoor interactie met de innovatieve functies van de tv eenvoudiger wordt.

De onderstaande afbeelding toont de locatie en functionaliteit van elke knop op de AN-MR21, AN-MR22 en AN-MR23 afstandsbedieningen.

Knoppen op LG Magic-afstandsbediening AN-MR21, AN-MR22, AN-MR23

Een complete gids voor de functionaliteit van de Magic AN-MR21, AN-MR22 en AN-MR23 afstandsbedieningsknoppen.

 1. Aan/uit-knop: wordt gebruikt om de tv aan en uit te zetten en heeft een ingebouwde LED die knippert wanneer er op een knop wordt gedrukt, wat aangeeft dat de afstandsbediening werkt en opdrachten worden verzonden.
 2. Cijfertoetsen (0-9): Voor het invoeren van cijfers. Een lange druk op deze knoppen kan een geprogrammeerde signaalbron of applicatie oproepen (programmeerbaar via Quick Access). Wanneer u tv kijkt, worden ze gebruikt om een kanaal te selecteren. Dubbeltikken op “9” geeft toegang tot Snelle Help.
 3. -/Lijstknop: Bij een korte druk wordt een streepje ingevoerd (bijvoorbeeld voor kanaal 1-5). Door 1-2 seconden te drukken krijgt u toegang tot opgeslagen kanalen of programma’s, en door langer indrukken wordt de tv-programmagids geopend.
 4. 0/Snelle toegang: Door lang op “0” te drukken, kunt u de knoppen 1-8 programmeren voor snelle toegang tot applicaties of bronnen. Knop 9 is geprogrammeerd voor snelle toegang tot de Assistent.
 5. Knop met drie standen (…): Een korte druk opent extra afstandsbedieningsfuncties, zoals het bedienen van een settopbox of soundbar via HDMI-CEC. Een druk van 2 seconden activeert de video-/audiobeschrijvingsfunctie (afhankelijk van het land). Een druk van 5 seconden activeert de SAP-functie (Secondary Audio Program). Indien ondersteund, kunt u overschakelen naar een andere uitzendtaal of audiotrack.
 6. Volume (+/-): Past het volume van de televisie aan.
 7. Kanaal omhoog/omlaag (∧∨): schakelen tussen televisiekanalen.
 8. Dempen: Schakelt het geluid uit. Lang indrukken geeft toegang tot de toegankelijkheidsinstellingen, en herhaaldelijk indrukken (4-5 keer) geeft tv-informatie en enkele instellingen weer.
 9. Microfoon: Activeert de ingebouwde microfoon van de afstandsbediening voor stemherkenning en gebruik met stemassistenten of bij het zoeken op internet.
 10. Home: Opent het hoofdmenu, lang indrukken start de laatst geopende applicatie (snel starten van de laatste actieve applicatie).
 11. Ingang: Selecteert de bron van de ingangssignaalbron (HDMI, antenne, USB). Lang indrukken opent het hoofdpaneel.
 12. Wiel (druk op OK): Wordt gebruikt om snel omhoog en omlaag over het scherm te bewegen. Door op deze knop te drukken wordt een selectie geactiveerd, dit werkt vergelijkbaar met Enter op een computer.
 13. Bedieningscirkel (omhoog/omlaag/links/rechts): Druk op de knoppen omhoog, omlaag, links of rechts om door de menu’s te bladeren. Als u op de knoppen drukt terwijl de aanwijzer in werking is, verdwijnt de aanwijzer van het scherm en werkt de Magic Remote als een gewone afstandsbediening. Schud de Magic Remote naar links en rechts om de aanwijzer weer op het scherm te laten verschijnen.
 14. Terug : Gaat terug naar het vorige scherm. Een lange druk op de Terug-knop. Wist de schermindicatoren en keert terug naar de laatste invoerweergave.
 15. Instellingen : geeft toegang tot snelle instellingen. Lang indrukken opent het menu Alle instellingen.
 16. Gekleurde knoppen op de afstandsbediening : Geeft toegang tot speciale functies in sommige menu’s. Rode knop lang indrukken – Afhankelijk van het land kan deze op de volgende functies worden ingesteld. Start de opnamefunctie, start de videostreamingdienst en opent de gebruikershandleiding.
 17. 4 knoppen : voor snelle toegang tot streamingdiensten
 18. Knop met : 4 gekleurde cirkels – maakt verbinding met Google Assistant,
 19. Knop met een blauwe cirkel : verbinding met Alexa.

Сolor-knoppen op de Magic-afstandsbediening

De aanwezigheid van vier gekleurde knoppen op LG-afstandsbedieningen is een functie die gebruikers vaak in verwarring brengt vanwege hun schijnbaar dubbelzinnige functionaliteit. Hoewel deze knoppen zijn opgenomen in het ontwerp van de afstandsbediening, moeten ze duidelijk worden gedefinieerd wat betreft hun doel, wat leidt tot enige onzekerheid over het gebruik ervan.

Aanvankelijk werden deze gekleurde knoppen gebruikt om door Teletekst te navigeren, een dienst voor het ophalen van informatie die bestond vóór het internet. Toen de technologie wijdverbreid was, zorgden ze voor een snelle en efficiënte overgang tussen pagina’s in teletekst. Met de komst van internet en de daaropvolgende teloorgang van teletekst raakte hun primaire functie echter achterhaald.

Desondanks zijn de knoppen op afstandsbedieningen gebleven, mede door het bestaan van oudere tv-modellen die nog steeds Teletekst ondersteunen. In modernere toepassingen gebruiken tv-fabrikanten deze knoppen soms om door submenu’s in de tv-instellingen te navigeren, vooral in gevallen waarin er meerdere selecties zijn.

Hoewel deze knoppen een bekend onderdeel blijven van veel afstandsbedieningen, is hun praktisch gebruik in de hedendaagse omgeving minimaal. Veel gebruikers merken op dat ze deze knoppen zelden of nooit gebruiken vanwege het ontbreken van een duidelijke, consistente toewijzing aan de verschillende functies en toepassingen van de tv. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe deze knoppen worden gebruikt in een van de LG TV-menu’s.

Programmeersnelkoppelingen op de LG Magic Remote

De LG Magic Remote biedt een functie die de interactie van de gebruiker met de tv aanzienlijk verbetert: de mogelijkheid om knoppen te programmeren voor snelle toegang tot applicaties of signaalbronnen. Deze aanpassingsfunctie is handig voor mensen die vaak specifieke toepassingen of invoer gebruiken, waardoor het niet meer nodig is om door talloze menu’s te navigeren.

Stapsgewijze handleiding voor het toewijzen van knoppen

Toegang tot het snelmenu Bewerken: Druk op de knop ‘0’ op de LG Magic Remote. Met deze actie wordt het menu Snelle toegang bewerken geopend, waarin de acht programmeerbare knoppen (1 tot en met 8) worden weergegeven.

Een knop selecteren om te programmeren: Gebruik het wiel of de schermaanwijzer om de knop te selecteren die u wilt programmeren (bijvoorbeeld knop 1). Druk op het wiel of op de ‘OK’-knop om uw selectie te bevestigen. De geselecteerde knop gaat naar de ‘commandotoewijzing standby-modus’.

Een dienst aan een knop toewijzen: Navigeer naar de dienst die je wilt toewijzen voor snelle toegang, bijvoorbeeld YouTube. Terwijl de gewenste service is gemarkeerd, drukt u op het wiel om de snelkoppeling aan de geselecteerde knop toe te wijzen.

Een geprogrammeerde dienst activeren: Houd de betreffende knop ingedrukt (bijvoorbeeld knop 1 voor YouTube ingedrukt houden) om een geprogrammeerde functie te gebruiken. Lang indrukken activeert de geprogrammeerde applicatie of schakelt over naar de toegewezen signaalbron.

Optimaal gebruik van programmeerbare knoppen: Hoewel je deze knoppen voor verschillende functies kunt programmeren, is het toewijzen ervan aan veelgebruikte applicaties doorgaans efficiënter dan aan signaalbronnen. Dit komt omdat de afstandsbediening een speciale signaalbronknop heeft die snelle toegang tot ingangen biedt.

Samenvatting: Verbeterde interactie met de LG Magic Remote

De aanpak van LG bij het aanpassen van de afstandsbediening is een doordachte oplossing die de gebruikerservaring vereenvoudigt. Door snelle en directe toegang te bieden tot uw favoriete apps en signaalbronnen, verbetert de Magic Remote de efficiëntie en het gemak van de interactie met uw tv aanzienlijk.

Magische afstandsbediening Knopfuncties MR20 2020

De MR20-afstandsbediening, ontworpen voor de tv-modellen van LG uit 2020, bevat specifieke kenmerken die hem onderscheiden van de daaropvolgende Magic Remote-modellen (MR21-MR23).

Opvallende kenmerken van de MR20 afstandsbediening

 • STB PWR-knop: Deze knop biedt een handige manier om snel een extern apparaat dat is aangesloten via HDMI in of uit te schakelen. Om deze functie te laten werken, moet de HDMI CEC-functie op de tv zijn ingeschakeld. Het vergemakkelijkt de bediening van externe apparaten met behulp van de afstandsbediening van de tv, terwijl deze in de gebruikelijke operationele modus blijft.
 • Gidsknop: Deze knop is speciaal bedoeld voor gebruikers die tv kijken via een antenne-ingang en biedt directe toegang tot programma-informatie. Het is een waardevolle functie voor degenen die afhankelijk zijn van antenne-uitzendingen.
 • Filmknop: Deze knop vereenvoudigt de toegang tot de geïnstalleerde applicaties van de tv. Het biedt een directe route naar de applijst, waarbij de noodzaak van meerdere navigatiestappen wordt omzeild.
 • Afspeelpauzeknop: essentieel voor liefhebbers van streamingdiensten; Met deze knop kunt u eenvoudig het streamen van inhoud pauzeren en hervatten. Het vergroot de controle van de kijker over zijn kijkervaring.

Gemeenschappelijkheden met latere Magic Remote-modellen

Naast deze specifieke toevoegingen deelt de MR20 dezelfde knopfunctionaliteit als de MR21-MR23 afstandsbedieningen. Deze consistentie zorgt voor een vertrouwde interface voor gebruikers die kunnen overstappen tussen verschillende LG TV-modellen en hun respectievelijke afstandsbedieningen.

Magische afstandsbediening Knopfuncties MR650, MR650A, MR18, MR19

LG’s Magic Remotes LG-afstandsbedieningen van 2016 tot en met 2020, waaronder modellen als de MR650 en MR650A, zijn onveranderd gebleven wat betreft de aangeboden functies. Het cruciale verschil tussen deze modellen is echter de beschikbaarheid van verschillende versies van Bluetooth, wat de compatibiliteit met verschillende tv-modellen aanzienlijk beïnvloedt.

 • Modellen uit 2016-2017 (MR650, MR650A): deze afstandsbedieningen zijn speciaal ontworpen om compatibel te zijn met LG TV-modellen van de betreffende jaren. De Bluetooth-technologie in deze afstandsbedieningen beperkt hun vermogen om tv’s uit verschillende jaren te bedienen.
 • Latere modellen (MR18-MR20): LG introduceerde achterwaartse compatibiliteit in zijn Magic Remotes, te beginnen met het MR18-model en tot aan de MR20. Dit betekende dat een afstandsbediening zoals de MR20 LG-tvs van eerdere modellen kon bedienen, met name de 2017-2020.
 • Veranderingen na 2020: LG heeft zijn WebOS in 2021 bijgewerkt, wat leidde tot een verandering in de compatibiliteit. Nieuwe afstandsbedieningen die na 2021 zijn uitgebracht, waren niet compatibel met oudere LG TV-modellen die vóór 2021 waren uitgebracht.
Vorig artikelHoe u het volume op uw TCL Roku TV kunt regelen zonder de afstandsbediening
Volgend artikelHoe de aanwijzer op de LG Magic Remote uit te schakelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in