We raden u aan het volgende algoritme te gebruiken om problemen met slimme afstandsbedieningen van Philips op te lossen, die voornamelijk via Bluetooth met tv’s communiceren. Het proces omvat het resetten van de afstandsbediening door de bestaande Bluetooth-koppeling met de tv te verwijderen en de verbinding opnieuw tot stand te brengen. Deze methode is in ongeveer 90% van de gevallen effectief en herstelt de normale werking van zowel de afstandsbediening als de tv.

Slimme afstandsbedieningen van Philips gebruiken Bluetooth-connectiviteit met uw tv voor optimale prestaties. Af en toe kan de koppeling tussen de afstandsbediening en de tv verloren gaan of kan het communicatieprotocol verbroken worden, wat kan leiden tot operationele problemen. Door de afstandsbediening opnieuw aan uw tv te koppelen, kunt u deze problemen oplossen en ervoor zorgen dat de apparaten naar behoren werken.

Philips afstandsbediening (met toetsenbord) werkt niet

Problemen met de afstandsbediening van Philips TV’s, vooral modellen die zijn uitgerust met een toetsenbord, zijn niet ongewoon. Gebruikers melden vaak dergelijke problemen: de afstandsbediening stopt met werken een paar minuten nadat de tv is ingeschakeld, en de normale werking wordt pas hervat na een cyclus van 20-30 seconden waarin de tv wordt in- en uitgeschakeld. De oorzaak van dergelijke storingen ligt vaak in compatibiliteitsproblemen tussen de afstandsbediening en het tv-toestel.

Het is bekend dat Philips TV’s soms problemen hebben met het Bluetooth-communicatieprotocol, wat uiteindelijk leidt tot verlies van koppeling tussen de afstandsbediening en de TV. Het is moeilijk om de exacte oorzaak van dergelijke communicatiestoringen te achterhalen. Het kunnen fouten in de software zijn of in de Bluetooth-module zelf, maar het herstellen van de verbinding helpt meestal om het probleem op te lossen.

Philips-afstandsbediening koppelen aan tv (nieuwe tv Philips)

Om communicatie tussen uw Philips-afstandsbediening en uw nieuwe Philips TV mogelijk te maken, moet u de koppelingsprocedure uitvoeren. Met deze procedure kan de afstandsbediening met slechts één tv communiceren, waardoor wordt voorkomen dat deze per ongeluk andere apparaten bedient. Hieronder vindt u een stapsgewijze handleiding voor het koppelen van uw Philips-afstandsbediening met uw nieuwe Philips TV:

 • Eerste installatie: Wanneer u uw nieuwe Philips TV voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd op de OK-knop op de afstandsbediening te drukken.
 • Koppelingsproces: Wanneer u volgens de instructies op OK drukt , wordt de afstandsbediening automatisch gekoppeld met de tv. Deze eerste koppelingsstap is nodig om een unieke verbinding tot stand te brengen tussen de afstandsbediening en de tv. In recente versies is het besturingssysteem vriendelijker geworden en geeft het je hints wanneer je de tv aanzet als er geen gekoppelde afstandsbediening is. Druk bijvoorbeeld op de Home + Back- knoppen op de afstandsbediening. Na het indrukken van deze knoppen wordt de afstandsbediening gekoppeld aan de tv.
 • Uitschakelen: Wanneer u de tv uitschakelt, gaan de koppelingsgegevens niet verloren. De tv bewaart deze informatie, waardoor de afstandsbediening gekoppeld blijft, zelfs nadat de tv weer is ingeschakeld.
 • Opslag van meerdere afstandsbedieningen: Uw Philips TV kan koppelingsinformatie voor maximaal 5 afstandsbedieningen opslaan. Deze functie is vooral handig in gezinnen met meerdere gebruikers of in situaties waarin meerdere afstandsbedieningen nodig zijn voor verschillende doeleinden.

Door deze stappen te volgen, kunt u uw Philips-afstandsbediening koppelen aan uw TV, zodat u uw apparaat kunt bedienen zonder interferentie van andere afstandsbedieningen. Het is belangrijk op te merken dat de afstandsbediening, eenmaal gekoppeld, bestemd is voor een specifieke tv en niet kan worden gebruikt om een andere tv te bedienen zonder opnieuw te koppelen. Hoe u de afstandsbediening met uw Philips TV koppelt, is afhankelijk van het jaar (model) van uw TV, zie hieronder voor meer informatie.

De afstandsbediening koppelen aan een Philips TV vóór 2014

Handleiding over hoe u de afstandsbediening via Bluetooth met uw tv kunt verbinden, PHILIPS RC 2422 5499 0477 afstandsbedieningen

Om de afstandsbediening succesvol te koppelen met uw Philips TV, of u nu een nieuwe afstandsbediening koppelt of deze opnieuw aansluit op de TV, moet u een specifieke procedure volgen:

 • Een nieuwe afstandsbediening aan de tv koppelen: Als u een nieuwe afstandsbediening aan uw tv koppelt, plaatst u de afstandsbediening naast het Philips-logo op de tv en drukt u op OK . Een succesvol koppelingsbericht op het tv-scherm bevestigt dat het proces is voltooid.
 • De afstandsbediening opnieuw koppelen of koppelen met de tv: In dit geval moet u de koppeling resetten; de afstandsbediening onthoudt slechts één koppeling en maakt dus niet automatisch verbinding met de tv. Plaats de afstandsbediening dichtbij het Philips-logo op de TV, op ongeveer 10 cm afstand. Dit is belangrijk omdat je een hoge Bluetooth-signaalsterkte nodig hebt voor een succesvolle koppeling. Druk tegelijkertijd op de rode en blauwe knoppen op de afstandsbediening. De afstandsbediening verwijdert de vorige verbinding en initialiseert de nieuwe verbinding.
 • Bevestiging van succesvol koppelen: Als het koppelingsproces succesvol is, verschijnt er een melding op het tv-scherm waarin wordt bevestigd dat de afstandsbediening succesvol is gekoppeld met de tv.
 • Problemen met koppelen oplossen: Als u problemen ondervindt bij het koppelen van de afstandsbediening met uw tv, probeer dan opnieuw te koppelen door de bovenstaande stappen te volgen, op de rode en blauwe knoppen te drukken en de afstandsbediening dicht bij het Philips-logo op de tv te houden.

De afstandsbediening koppelen met een Philips TV 2014-2016 (TP Vision-productie)

In 2014 gaf Philips de productie van tv’s voor Europa in licentie aan het Chinese TP Vision, het algemene concept van bediening bleef bestaan, maar met kleine veranderingen, namelijk om de afstandsbediening en de tv te koppelen, moet de tv in de koppelingsmodus worden gezet, alleen in dit geval de tv zal een paar maken.

 • Een nieuwe afstandsbediening koppelen aan de tv: Als dit de eerste koppeling is of als u koppelt met een tv die is teruggezet naar de fabrieksinstellingen, wordt op het scherm weergegeven dat de tv klaar is om te koppelen en wordt u gevraagd om op te drukken. OK op de afstandsbediening.
 • De afstandsbediening opnieuw koppelen of koppelen met de tv: In dit geval moet u de tv als volgt in de koppelingsmodus zetten. Houd de aan/uit-knop op de tv (joystick) minimaal 3 seconden ingedrukt om een bericht weer te geven dat de tv klaar is om te koppelen. Houd de rode en blauwe knoppen op de afstandsbediening minimaal 1 seconde tegelijkertijd ingedrukt. De afstandsbediening verwijdert de vorige verbinding en initialiseert de nieuwe verbinding.
 • Succesvolle koppeling bevestigen: Als het koppelingsproces succesvol was, verschijnt er een melding op het tv-scherm om te bevestigen dat de afstandsbediening succesvol is gekoppeld met de tv.

De afstandsbediening koppelen met een Philips TV 2017-2022 (TP Vision-productie)

Sinds 2017 zijn afstandsbedieningen veelzijdiger geworden en is het nu mogelijk om de afstandsbedieningssoftware vanaf de tv via Bluetooth te updaten. Ook is de volgorde van het koppelen van de afstandsbediening en de tv veranderd.

 • Een nieuwe afstandsbediening koppelen aan uw tv: Als dit de eerste keer is dat u koppelt of koppelt met een tv die is teruggezet naar de fabrieksinstellingen, verschijnt er een bericht op het scherm dat de tv klaar is om te koppelen en wordt u gevraagd op te drukken het “ Koppelen” op de afstandsbediening. Afhankelijk van het bouwjaar van je tv zijn dit verschillende knoppen, maar in de regel zijn deze gesigneerd. Koppelen is niet het primaire doel van de knoppen, dus de volgende knoppen zijn verantwoordelijk voor de koppelprocedure:
  • 2017-2018: de knop ” Instellingen ” voert, wanneer deze lang wordt ingedrukt, de koppelingsfunctie uit.
  • 2019-2020: De knop ” Bron ” voert, wanneer deze lang wordt ingedrukt, de koppelingsfunctie uit.
 • Bevestiging van het koppelen van de afstandsbediening: Wanneer de afstandsbediening in de koppelingsmodus gaat, begint de blauwe LED-indicatiering rond de microfoon aan de voorkant van de afstandsbediening te knipperen.
 • De afstandsbediening opnieuw koppelen of koppelen met de tv: Houd de knop Koppelen ( Instellingen of Bron ) minimaal 3 seconden ingedrukt. De afstandsbediening verwijdert de vorige verbinding en initialiseert de nieuwe.

De afstandsbediening koppelen met een Philips TV 2023 (TP Vision-productie)

In 2023 werden de Philips-afstandsbedieningen opnieuw bijgewerkt en ook de koppelingsvolgorde met de tv is veranderd, waarbij de Home- en Back- knoppen nu verantwoordelijk zijn voor de verbinding. De knop Koppelen blijft echter op de knop Bron staan , maar niet op alle afstandsbedieningen, dus het is beter om de eerste optie te gebruiken.

 • Uw nieuwe afstandsbediening koppelen aan uw tv: Als dit de eerste keer is dat u koppelt of koppelt met een tv die wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, wordt u gevraagd om op de knoppen Home en Back op de afstandsbediening te drukken. Wanneer de afstandsbediening naar de koppelingsmodus gaat, begint de blauwe LED-indicatiering rond de microfoon aan de voorkant van de afstandsbediening te knipperen.
 • Om de afstandsbediening te repareren of te koppelen met uw tv : Houd de Home- en Back-knoppen minimaal 3 seconden ingedrukt. De afstandsbediening verwijdert de vorige verbinding en initialiseert de nieuwe.

De afstandsbediening koppelen met een Philips TV 2024 (TP Vision-productie) Titan OS

In 2024, met de OS-upgrade naar Titan OS, keerde Philips terug naar de eerdere optie om de afstandsbediening aan de tv te koppelen.

 • Een nieuwe afstandsbediening koppelen aan uw tv: Als dit de eerste keer is dat u koppelt of koppelt met een tv die is teruggezet naar de fabrieksinstellingen, wordt op het scherm een bericht weergegeven dat de tv klaar is om te koppelen en wordt u gevraagd om op te drukken. de knop Koppelen. Wanneer de afstandsbediening naar de koppelingsmodus gaat, begint de blauwe LED-indicatiering rond de microfoon aan de voorkant van de afstandsbediening te knipperen.
 • Om de afstandsbediening opnieuw te koppelen of te koppelen met de tv, houdt u de knop Koppelen minimaal 3 seconden ingedrukt. De afstandsbediening verwijdert de vorige verbinding en initialiseert de nieuwe; de tv wordt automatisch gekoppeld.

De afstandsbediening koppelen via het tv-menu, vanaf 2017 (TP Vision-productie)

Voor het koppelen van een afstandsbediening met Philips-televisies die vanaf 2017 zijn uitgebracht, heeft de fabrikant de mogelijkheid geboden om de firmware van de afstandsbediening bij te werken en het koppelen te starten via het menu van de tv. Dit proces vereenvoudigt de installatie en zorgt ervoor dat de afstandsbediening correct werkt met de televisie. Hier is een stapsgewijze handleiding voor het koppelen van de afstandsbediening via het menu van de tv:

 1. Toegang tot het tv-menu : Schakel de tv in en druk op de menuknop (Home) op de afstandsbediening.
 2. Navigeren naar Instellingen : Selecteer “Instellingen” in het tv-menu met behulp van de navigatieknoppen op de afstandsbediening.
 3. Draadloze en netwerkopties selecteren : Ga naar het gedeelte “Draadloos en netwerk”, waar u de connectiviteitsinstellingen van de tv kunt configureren.
 4. Op afstand koppelen starten : Zoek en selecteer in het gedeelte “Draadloos en netwerk” “Afstandsbediening” gevolgd door “Afstandsbediening koppelen”.
 5. Instructies op het scherm volgen : Nadat u de koppelingsoptie hebt geselecteerd, volgt u de instructies die op het tv-scherm worden weergegeven. Dit proces kan gepaard gaan met het indrukken van specifieke knoppen op de afstandsbediening.
 6. Bevestiging van succesvolle koppeling : Na succesvolle voltooiing van het koppelingsproces verschijnt er een bericht op het scherm waarin de succesvolle koppeling van de afstandsbediening en de tv wordt bevestigd.

Deze koppelingsmethode biedt gemak en installatiegemak, waardoor gebruikers snel een verbinding tussen de afstandsbediening en de televisie kunnen herstellen of tot stand kunnen brengen, en de firmware van de afstandsbediening kunnen updaten voor verbeterde functionaliteit en compatibiliteit met de tv.

Afstandsbediening koppelen met Philips TV: Google OS (VS, Canada)

In Noord-Amerika zijn tv’s verkrijgbaar met twee besturingssystemen, Google TV en Roku TV, dus het koppelen van de afstandsbediening aan de tv zal anders zijn

De afstandsbediening en het besturingssysteem Google TV koppelen: Tijdens de eerste verbinding wordt u gevraagd om tijdens het installatieproces op de knop ” Terug ” te drukken en deze ingedrukt te houden totdat het koppelen is voltooid. U moet deze procedure ook doorlopen als u de tv terugzet naar de fabrieksinstellingen. Als u een andere afstandsbediening moet aansluiten, moet u dit doen via de TV-instellingen: Instellingen > Afstandsbediening en accessoires.

Afstandsbediening koppelen met Philips TV: Roku TV OS (VS, Canada)

Wanneer u een tv instelt met een Roku-afstandsbediening, moet de afstandsbediening automatisch verbinding maken met de tv, omdat deze standaard in de koppelingsmodus staat als deze nog niet eerder is gekoppeld. Als u de afstandsbediening echter op enig moment opnieuw moet aansluiten, is de methode voor het opnieuw verbinden afhankelijk van het specifieke type Roku-afstandsbediening dat bij de tv is geleverd. Hieronder vindt u de stappen voor beide scenario’s:

 1. Met een koppelknop : Als de Roku-afstandsbediening een koppelknop heeft, houdt u deze knop minimaal 3 seconden ingedrukt. Deze actie start het koppelingsproces, waardoor de afstandsbediening verbinding kan maken met de tv.
 2. Zonder een koppelknop : Als er geen koppelknop is, drukt u tegelijkertijd op de Home- en Terug-knop op de afstandsbediening en houdt u deze gedurende 5 seconden ingedrukt. Deze combinatie zorgt ervoor dat de afstandsbediening de verbinding reset en probeert opnieuw verbinding te maken met de tv.
 3. Verbindingsproblemen oplossen : Als de afstandsbediening er niet in slaagt opnieuw verbinding te maken door deze stappen te volgen, is het raadzaam het proces te herhalen terwijl de tv is uitgeschakeld om mogelijke verstoringen te voorkomen. Als u de tv daarna inschakelt, zou de afstandsbediening automatisch de verbinding tot stand moeten brengen.

Als je een andere afstandsbediening hebt of de mobiele Roku-app hebt, kun je bovendien een nieuwe afstandsbediening koppelen via het instellingenmenu van de tv. Zo sluit u een afstandsbediening aan via het menu:

 • Navigeer naar Instellingen op uw tv.
 • Selecteer Afstandsbedieningen en apparaten .
 • Kies Nieuw apparaat koppelen gevolgd door Afstandsbediening .
 • Met deze procedure kan de afstandsbediening worden gekoppeld via de instellingen van de tv, wat een alternatieve methode biedt voor gebruikers met toegang tot meerdere afstandsbedieningen of de mobiele Roku-app.

Vorig artikelSamsung TV en virussen, risico op infectie
Volgend artikelWie maakt HP-producten, laptop, computer, printer

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in